Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Специаризирани наказателни съдилища
Специализираният наказателен съд и Апелативният специализиран наказателен съд разглеждат съответно като първа и втора инстанция наказателните дела срещу лица, които образуват, ръководят или участват в организирани престъпни групи, или изпълняват поръченията на такива групи, като подготвят, извършват или поръчват осъществяването на тежки умишлени престъпления (отвличания, грабежи, убийства, изнудване, сводничество, трафик, контрабанда, изпиране на пари, фалшификации, финансови злоупотреби, насаждане на омраза, палежи, атентати, саботажи, масово заразяване, отравяне, разпространяване на порнография, наркотици и други). Специализираните наказателни съдилища гледат наказателните дела и срещу лица, които извършват такива престъпления в качеството им на длъжностни лица, охранители, застрахователи или служители в системата на МВР (включително и когато само се представят за такива).


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§