Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Военни съдилища
Военните съдилища и Военно-апелативният съд разглеждат съответно като първа и втора инстанция наказателните дела срещу военизирани лица от системата на МВР и МО. Обособяването на делата с военен елемент в отделни съдилища е наложено от особеното обществено значение на въоръжените сили и свързаните с това специфики на съдебното производство.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§