Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Прокуратура, Следствие, Дознание
Към съдилищата, които разгледат наказателни дела, действат служби на прокуратурата. Те организират разследването и поддържат обвинението в съда по наказателни дела от общ характер. Прокурорите задължително наблюдават делата и следят за законността при засягане интересите на деца или на държавата и общините. Главният прокурор може да сезира Конституционния съд с искане даден закон да бъде обявен за противоконституционен. Следствени служби и органи на дознанието функционират в системата на МВР и осъществяват досъдебното производство. Тяхна задача е да изяснят фактическата обстановка около разследваните престъпления и да съберат достатъчно доказателства за съда.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§