Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Нотариат, Вписвания, Регистри
Нотариусите (и съдиите по вписванията) извършват удостоверителни действия, които имат оповестителна и доказателствена сила. Подписът, положен пред нотариус, се ползва с доверие и има законна доказателствена сила. Нотариусите изповядват сделки, удостоверяват дата и самоличност, заверяват направени изявления. Заедно с това съществуват имотни, търговски и други регистри, в които се вписват важни обстоятелства и които могат да бъдат преглеждани от всяко заинтересувано лице. Често законът свързва възникването на едно право със самото вписване в тези регистри, което придава стабилност на обществените отношения.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§