Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Медиация
Медиаторите са юристи, специализирани в това да оказват съдействие на страните в един граждански спор за постигане на извънсъдебно споразумение помежду им. Целта е спорът да бъде решен конфиденциално, бързо и без разноските, които съпътстват едно съдебно производство. Медиацията е предпочитан способ за уреждане на граждански спорове, когато между страните има желание да се спогодят и разбиране за допустимите взаимни претенции.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§