Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Адвокатура
Адвокатите са свободни и независими юристи, специализирани в оказването на правно съдействие и процесуално представителство на граждани и организации пред съд, административни органи или други лица и организации. Адвокатите защитават каузата на своите доверители и подзащитни, като използват необходимите правни способи за представяне на техните искания и отстояване на законните им права.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§