Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Омбудсман
Омбудсманът е застъпник за правата на гражданите пред държавните органи, пред съдебната власт и пред политическите и медийни кръгове. Той има право да се осведомява за всеки конкретен случай на нарушени права, да настоява гражданите, организациите и институциите да осъществят своите законови функции и да огласява информацията, до която е достигнал в своята правозащитна работа. Националният омбудсман може да сезира Конституционния съд с искане даден закон да бъде обявен за противоконституционен, ако същият нарушава конституционни права на гражданите.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§