Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Местна власт
Местната власт представлява най-близкото до гражданите звено от изпълнителната власт в една държава. Това са общините и кметствата, които провеждат държавната политика по места в цялата страна. Към тях действат териториални поделения на различните държавни институции – НАП, НЦООЗ и т.н. Местната власт е длъжна да действа в изпълнение на закона и в рамките на предоставената ? компетентност. Всяко действие на изпълнителната власт, за което се твърди, че е противозаконно, може да се оспори по административно-съдебен ред.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§