Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Държавна администрация
Изпълнителната власт се състои от сложна и разклонена държавна администрация – в самите министерства, различни държавни агенции и ведомства – която има централни управления и териториални поделения в цялата страна. Всички те са специализирани в осъществяването на различни държавни функции. Държавната администрация е длъжна да действа в изпълнение на закона и в рамките на предоставената компетентност. Всяко действие на държавната администрация, за което се твърди, че е противозаконно, може да се оспори по административно-съдебен ред.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§