Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Министерски съвет
Министерският съвет ръководи изпълнителната власт и осъществява текущо управление на държавата. Начело на Министерския съвет стои Министър-председател (премиер), следван от съответен брой министри. Министрите оглавяват министерства и осъществяват държавното управление в съответни ключови области. Така описаната централна изпълнителна власт формулира и осъществява държавната политика в изпълнение на законите. Всеки акт на министерския съвет може да бъде оспорен пред Върховния административен съд и подлежи на отмяна, ако е противозаконен.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§