Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Народно събрание
Народното събрание е върховен орган на държавна власт и трябва да осъществява народния суверенитет. Изпълнява законодателни функции и ратифицира международните актове, по които България е страна. Разширено по състав Учредително или Велико народно събрание приема Конституцията и задава основните насоки за развитие на държавата. Освен законодателни функции, Народното събрание има важна роля във формиране състава на основните държавни институции и в упражняването на контрол спрямо тяхната дейност.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§