Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Конституционен съд
Конституционният съд се произнася за противоречия между българската Конституция и прилаганите на наша територия нормативни актове. Ако бъде установено противоречие, Конституционният съд спира прилагането на съответния нормативен акт и го обявява за противоконституционен. В извънредни случаи Конституционният съд се произнася и по въпроси, свързани с формиране на държавната власт, като основната му функция е да запази стабилността на обществото и правовия ред.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§