Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Договори
Гражданската свобода позволява на хората и техните организации да сключват договори, като учредяват правни отношения помежду си с оглед техните насрещни съвпадащи желания. Договорът е един вид „закон“ за страните, който те се задължават да спазят. Договорите не могат да противоречат на закона. Ако един договор бъде нарушен или противоречи на закона, засегнатата страна може да поиска от Съда да да защити нейните законни права.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§