Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Обичаи, Практика, Справедливост
Макар да не се признават за директен източник на правото, разпространените в обществото обичаи, трайно установената практика и общото чувство за справедливост намират приложение винаги, когато по определен правен въпрос законът мълчи. Едно действие или намерение може да се определи като противозаконно и да се санкционира от съда, ако е несъвместимо с добрите нрави или противоречи на възприетата обичайна практика.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§