Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Подзаконови нормативни актове
Подзаконовите нормативни актове се издават от органите на Изпълнителната власт, за да може същата да прилага законодателството. Чрез различни правилници, наредби и инструкции държавната администрация конкретизира законовите правила за нуждите на текущото управление. Никой подзаконов нормативен акт не може да противоречи на нормативните актове с по-висок ранг. Ако това се случи, противоречащият акт може да бъде атакуван и отменен по административно-съдебен път.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§