Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Кодекси и Закони
Кодексите и Законите са основни нормативни актове, които уреждат различните обществени отношения в страната. Приемат се от Народното събрание. Конституционните закони са предвидени изрично в Конституцията и уреждат начина, по който функционира държавността. Материалните закони посочват различните права и задължения. Процесуалните закони определят реда за реализиране на правата и задълженията, и начините за защита при тяхното нарушаване. Никой закон не може да противоречи на Конституцията.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§