Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Конституция на България
Конституцията е върховен закон и никой друг нормативен акт, прилаган на българска територия, не може да й противоречи. Конституцията очертава идентичността на българската държавност, определя институционалното устройство на властта и гарантира основните човешки права. В защита на Конституцията действа Конституционният съд, който може да спре прилагането на всеки закон, ако противоречи на нейните разпоредби.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§