Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Европейски и Международни норми
Тъй като България е част от Европейския съюз и от Международната общност като цяло, нашето законодателство не може да противоречи на европейските норми, нито на общоприетите международни правила. Всеки има право да потърси защита пред Европейския съд по правата на човека, ако в държава-членка се нарушават негови права, признати в Европейския съюз. Международната общност може да окаже натиск спрямо всяка държава, която нарушава основни човешки права.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§