Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Основни човешки права
Осмислянето на закона като източник на правото започва от основните човешки права. Сред тях са правото на живот, правото на свобода, правото на човечно третиране. Никоя власт не може да оспорва тези права при каквито и да било обстоятелства, освен ако не признае себе си за чудовище. Законът съществува, за да гарантира човешките права и да обезпечи едно стабилно общество, което ще бъде способно да ги защитава.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§